ANGEGUTAOYUT NAONAITKOTAIT

ANGIKATIGIIGUT INUIT NUNAVUMI NUNATAAKTUNUT TALVALU QUEEN KIVGAKTOKTENIT KANATAMI

QINIQLUGU

QINIQHIAVIKHAQ

Plain Language Guide

For citations, please refer to the official document.